Udforsk Historien

Konservatorens værksted

Se hvordan vores konservatorer arbejder med at bevare og afdække nye sider af genstandene i samlingen.

Forskning

De Danske Kongers Kronologiske Samling har fire hovedformål;
indsamling, bevaring, forskning og formidling.

Formålet med indsamlingen og bevaringen er, at vigtige danske kulturværdier bliver sikret for fremtiden af hensyn til både offentligheden og forskerne.

Samlingens historie

Museumstraditionen på Rosenborg Slot går langt tilbage. Grundstammen var Christian 4.s rige samling af pragtsadler og paradevåben, som i 1658 blev overført fra Frederiksborg Slot. Snart fulgte kongernes dragter, samt arvestykker og kostbart kunsthåndværk. Under Christian 5. tilføjedes bl.a. regalierne fra Københavns Slot, og under Frederik 4. kom glas og porcelæner samt de holstenske hertugers erobrede kunstsamlinger fra Gottorp Slot til Rosenborg.

Slottets historie

Rosenborg Slot fremstår i dag med sine høje tårne og sit røde, sandstensornamenterede murværk som en fornem repræsentant for Christian 4.s mange bygværker, helstøbt trods mange ændringer undervejs.

Kongedragter.dk

Kongedragter.dk er stedet hvor du kan opleve og udforske en dragt fra hver af 16 danske regenter

Fra Kong Frederik 2. til Dronning Margrethe 2.