Samarbejdspartnere

De Danske Kongers Kronologiske Samling er forbundet med mange nationale og internationale institutioner og netværk.

 

Kongehuset

 

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme


KulturstyrelsenARRE

Association des Résidences Royales Européennes

CCN
Cruise Copenhagen Network

CAB
Castles around the Baltic

Heraldisk Selskab

ICOM
International Council of Museums

IIC
The International Institute for Conservation of Historic and
Artistic Works of Art

ODM
Organisationen af Danske Museer

Ordenshistorisk Selskab

SKM
Skandinavisk Museumsforbund

Kunstkonserveringen
Danske Museers Center for Bevaring og Restaurering af Kunst

NKF
Nordisk Konservatorforbund

ICON
The Institute for Conservation

VDR
Verband der Restauratoren

FDSM
Foreningen af Danske Special Museer