Medarbejdere

Museumsdirektør Jørgen Selmer 3318 6040
js@dkks.dk
Museumsinspektør 
Jørgen Hein
3318 6041
jh@dkks.dk
Museumsinspektør
Peter Kristiansen
3318 6043
pk@dkks.dk
Formidlingschef
Axel Harms
3318 6048
ah@dkks.dk
Leder af læringsenheden Sissel Dreiøe Langkilde 3318 6045 sl@dkks.dk
Kommunikations-medarbejder Jeanne Sølbeck
3318 6047 jes@dkks.dk
Systemadministrator
Tore Dalsgaard
3318 6054
td@dkks.dk

Bevaring

Chefkonservator
Hazze Nystrøm
2168 7499
hn@dkks.dk
Samlingschef Andreas Grinde 3318 6053 ag@dkks.dk
Konservator
Tom Feilberg
3318 6060
tf@dkks.dk
Konservator
Gunhild Hvass
3318 6051
gh@dkks.dk
Konservator
Katia Johansen
3318 6059
kj@dkks.dk
Konservator Mette Vejgaard Pedersen 3318 6059 mvp@dkks.dk
Konservator
Berit Møller
3318 6069
bm@dkks.dk
Konservator Bodil Stauning 3318 6061 bst@dkks.dk
Museumstekniker
Erik Larsen
21832295   
el@dkks.dk
Museumsassistent Thomas Christensen tc@dkks.dk
Sekretariat
Regnskabschef
Gitte Bruun Lassen
3318 6042
gbl@dkks.dk
Direktionssekretær
Kirsten Christiansen
3315 7619
kc@dkks.dk
Løn- og personalemedarbejder
Mathilde Hansen
3318 6044
mat@dkks.dk
Vagt og opsyn
Vagtmester
Mette Lohse
3318 6046
ml@dkks.dk
Museumsbutik
Butikschef
Mette Lohse
3318 6046 ml@dkks.dk