Forskning

Forskning

De Danske Kongers Kronologiske Samling har fem hovedformål;
indsamling, bevaring, forskning og formidling.

Formålet med indsamlingen og bevaringen er, at vigtige danske kulturværdier bliver sikret for fremtiden af hensyn til både offentligheden og forskerne.

Litteratur om Samlingen

Et overblik over litteraturen om samlingerne på Rosenborg og Amalienborgmuseet.

Artikler i udvalg efter 1980

Et overblik over de vigtigste artikler der er skrevet om Samlingen.

Særudstillingskataloger

Et overblik over de mange særudstillingskataloger Samlingen har udgivet.