Claus Ørntoft: Tre Løver og Ni Hjerter

Særudstilling

3. november 2012 - 13. januar 2013

 

Udstillingen viser arbejdsproces, skitser og modeller af billedhuggeren Claus Ørntoft.

De tre løver er sprunget ud af Rigsvåbenet i fuldt firspring, og hjerterne/søbladene er fulgt med. I dette efterår afsløres det markante værk i granit af Claus Ørntoft til parken ved Marselisborg Slot i Aarhus. Samtidig viser Amalienborgmuseet udstillingen, der følger projektets vej fra de første løse skitser på papir og i ler frem til de imponerende 1:1 modeller, som granitløverne er hugget efter.

Projektet, der har været undervejs i fire år, var efter ønske en gave til Hendes Majestæt Dronningens 70-årsdag fra bl.a. Aarhus Kommune og en række fonde. Gaven blev den gang overrakt i form af en lille bronzemodel, som Dronningen har udlånt til udstillingen.
Nu - i Majestætens 40-års jubilæumsår - er det store hovedværk af den fremtrædende billedhugger så færdigt og kan ses i Marselisborg Slotspark fra 27. okt.
Parken er offentlig tilgængelig, når Kongefamilien ikke bebor slottet. Udstillingen på Amalienborgmuseet giver en sjælden mulighed for at følge Claus Ørntofts kunstneriske arbejde på tæt hold.

Et gennemillustreret hæfte på 52 sider med hovedtekst af dr.phil. Else Marie Bukdahl ledsager udstillingen og kan erhverves for 20 kr. fra 3. november.

 

Kommentarer